Privacy Statement (AVG)

Privacy Statement (AVG)

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese GDPR), voorschrijft. In dit privacy statement zullen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege N. Pijnacker & Zn. en heeft alleen betrekkin gop het gebruik van persoonsgegevens van haar perseoneel, haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of bedrijven waarnaar N. Pijnacker & Zn. op haar website en/of in haar mailings naar verwijst.
N. Pijnacker & Zn. adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen indien u over deze derden meer informatie wenst.

Identiteit N. Pijnacker & Zn.

 1. Pijnacker & Zn. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege N. Pijnacker & Zn..
 2. Pijnacker & Zn. is bekend onder (KvK) nummer 37081384. N. Pijnacker & Zn. is gevestigd in JULIANADORP, 1787 PK, aan de Rijksweg 79 in Nederland, en bereikbaar via het e-mailadres info@pijnackerbloembollen.nl

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

 1. Pijnacker & Zn. kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

Direct van u: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, u een bestelling doet en/of persoonsgegevens die u deelt tijdens een fysieke ontmoeting.

Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.

Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van N. Pijnacker & Zn. op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor N. Pijnacker & Zn. optreden. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van N. Pijnacker & Zn. plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 1. Pijnacker & Zn. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van N. Pijnacker & Zn., omdat u (tijdelijk) werkzaam bent bij N. Pijnacker & Zn. en/of omdat u deze zelf informatie verstrekt via, of naar aanleiding van de website van N. Pijnacker & Zn.
 2. Pijnacker & Zn. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contact- en account-gegevens, waaronder de door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, informatie ten behoeve van offertes en/of aanbiedingen, voorkeuren en overige informatie die u ons zelf vrijwillig verstrekt.

Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website.

Gegevens die u indient als u bij ons solliciteert of een stageverzoek bij ons indient, zoals u CV, motivatie en gerelateerde informatie.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

 1. Pijnacker & Zn. gebruikt verkregen persoonsgegevens primair ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met onze klanten. Secundair voor de wettelijk, verplichte interne administratie.

Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met onze (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.

Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

 1. Pijnacker & Zn. kan uw persoonsgegevens delen met aan N. Pijnacker & Zn. gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.
 2. Pijnacker & Zn. kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op N. Pijnacker & Zn. rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.
 3. Pijnacker & Zn. heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

Het IP-adres van de bezoeker;

De datum en tijd van het bezoek;

De URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);

De op onze website bezochte pagina‘s;

Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door N. Pijnacker & Zn. zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie N. Pijnacker & Zn. samenwerkt. Hieronder vind u een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de N. Pijnacker & Zn. website:

Functionele cookies

 1. Pijnacker & Zn. plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

 1. Pijnacker & Zn. maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal website bezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.
 2. Pijnacker & Zn. heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. N. Pijnacker & Zn. heeft Google geen toestemming gegeven om via N. Pijnacker & Zn. verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Tracking- of advertentiecookies

Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Deze cookies zijn uitsluitend afkomstig van Google Analytics en zijn op de meest privacy-beschermende manier geïmplementeerd. 

Cookie instellingen in uw browser

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Social media

Het kan voorkomen, nu en in de toekomst, dat wij refereren naar ons bedrijf op Social Media.

Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

 1. Pijnacker & Zn. bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 36 maanden nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Onder het beëindigen van een overeenkomst wordt in dit geval verstaan: Niet langer afnemer (klant) zijn bij ons. Indien u uw gegevens volledig wilt laten verwijderen kunt u hiertoe een verzoek indienen (zie onder).

Welke rechten heeft u?

U dient er zelf voor te zorgen dat N. Pijnacker & Zn. over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@pijnackerbloembollen.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door N. Pijnacker & Zn., of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. N. Pijnacker & Zn. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan N. Pijnacker & Zn. of aan de wettelijk bevoegde instelling in ons land.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

 1. Pijnacker & Zn. neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met N. Pijnacker & Zn. via info@pijnackerbloembollen.nl

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop N. Pijnacker & Zn. omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@pijnackerbloembollen.nl