Duurzaamheid

Al jarenlang wordt op ons bedrijf al het organische restafval bestaande uit stro en bollenresten gecomposteerd. Deze compost wordt vervolgens weer ingezet om het land te bemesten. Dit is hard nodig om het organische stof gehalte in de grond op peil te houden. Een gezonde bodem met een goede structuur is de basis voor een geslaagde teelt. Maar een gezonde bodem is ook in staat om regenwater te bergen en niet onbelangrijk CO2 vast te leggen. Werken aan een gezonde bodem is daarmee ook een bijdrage aan een beter klimaat.

Wij hebben ook aandacht voor het gebruik van zogenaamde plantversterkers, met als doel een betere vitaliteit van onze gewassen te verkrijgen. Deze middelen van biologische oorsprong zorgen voor een stevig en weerbaar gewas, waardoor de inzet van chemische middelen minder noodzakelijk is. N. Pijnacker & Zn. is tevens deelnemer aan het project Schoon erf, schone sloot. Middels dit project wordt bij agrarisch ondernemers bewustwording gecreëerd om emissie van middelen naar het milieu te reduceren.

Sinds juni 2016 beschikt N. Pijnacker & Zn. over een zonnepanelen installatie, waarmee circa 60 procent van de verbruikte elektriciteit zelf wordt opgewekt. In de nieuw gebouwde schuur van 2016 is ten behoeve van het drogen van onze bloembollen een zogenaamd zonnedak geïntegreerd. Hiermee wordt de aangezogen lucht door de zon voorverwarmd voor een beter droogresultaat. Dit scheelt aanzienlijk in het gasverbruik.

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van energiezuinige gelijkstroomventilatoren en de oudere type ventilatoren zijn uitgerust met frequentie-regelaars, waarmee een behoorlijke energiebesparing wordt gerealiseerd. De Sercom klimaatcomputer zorgt voor een zo efficient mogelijk droog- en bewaarproces.